Wycena123.pl

Wycena nieruchomości Warszawa - Wycena123.pl


Wycena nieruchomości Warszawa

W ofercie firmy Wycena123 znajdziemy przede wszystkim wycenę nieruchomości takich jak: domy, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, lokale użytkowe, mieszkania, budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, ale również nietypowe nieruchomości, do których wliczają się magazyny oraz grunty pod zabudowę komercyjną. Ponadto miejsce to specjalizuje się w sporządzaniu operatów szacunkowych dla różnych potrzeb i celów, które są przygotowywane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i etyką zawodową.


Wycena123.pl
Tel.: 570130930
ul. Jasna 2
05-800 Pruszków
mazowieckie
Strona: